EnglishFrenchGermanRussianUkrainian

«Краще підприємство з охорони праці» за результатами роботи у 2017 році

Позитивний досвід

з охорони праці переможця

Всеукраїнського огляду-конкурсу

«Краще підприємство з охорони праці»

за результатами роботи у 2017 році

ТДВ «Трембіта»

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 22.12.2016 № 1579 «Про Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання «Краще підприємство з охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2017 року за № 64/29932, Державною службою України з питань праці проведено Всеукраїнський огляд-конкурс на присвоєння звання «краще підприємство з охорони праці» за результатами роботи у 2017 році.

Серед переможців цього конкурсу є підприємство з Чернівецької області – Товариство з додатковою відповідальністю «Трембіта».

Враховуючи зазначене, пропонуємо Вам для застосування на підприємстві вивчений позитивний досвід роботи з питань охорони праці на цьому підприємстві.

 

 

Товариство з додатковою відповідальністю «Трембіта» – є одним із лідерів на ринку України з пошиття чоловічого класичного одягу. Роботу колективу очолює генеральний директор Станкевич Стелла Омелянівна.

Продукція ТДВ «Трембіта» відповідає міжнародним і європейським стандартам якості та експортується до Італії, Німеччини, Франції, Англії, Нідерландів, США, Канади та інших країн.

Підприємство успішно співпрацює з відомими брендами, зокрема, Armand Thiery, Scherrer, Mario Dessuti, Celio, Gianni Ferrucci, Galeries Lafaytte, Burton, Villa Vasari, Prado, Benetton, Fellini та іншими.

За рік на підприємстві виготовляється понад 500 тисяч одиниць одягу.

Підприємство оснащене найновішим обладнанням провідних фірм «Вастема» – автоматизованою лінією розкрою тканин, «Пфафф», «Джуккі», «Дюркопп»- швейними автоматами та машинами, «Індупресес» – лінією волого-теплової обробки продукції.

За вагомі досягнення у галузі легкої промисловості підприємство нагороджено низкою вагомих відзнак. Серед них – відзнаками «Найкраща торговельна марка», «Золота торговельна марка», «Вища проба», «Найкращий вітчизняний виробник», «Європейська якість», дипломом «100 найкращих товарів України»та іншими.

Також ТДВ «Трембіта» стало одним із кращих в Україні за рівнем промислової безпеки та охорони праці за результатами роботи у 2017 році, визнано переможцем Всеукраїнського конкурсу – огляду «Краще підприємство з охорони праці»та отримало перемогу у номінації «Виробництво товарів для населення».

Роботу з питань охорони праці на виробництві розпочато з організації побудови системи управління охороною праці. Результатом стало створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці, що відповідають вимогам законодавства у галузі охорони праці, що є головною умовою збереження життя та здоров’я працівників товариства.

Основою системи управління охороною праці передбачено комфортні і безпечні умови праці працівників, що, в свою чергу, є одним з основних факторів, що впливають на продуктивність праці та добробут, як окремого працівника, так і товариства в цілому. Наступним (із важливіших завдань системи управління охороною праці є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю працівників, викликаних умовами праці.

На даний час у ТДВ «Трембіта» ефективно функціонує система управління охороною праці. Стан промислової безпеки та охорони праці на підприємстві відповідає міжнародному стандарту ISO 9001, що періодично підтверджується висновками зовнішнього аудиту відповідності до вимог BSCI. В межах цього аудиту аналізується мінімізація ризиків та потенційної небезпеки на робочих місцях; температурний режим на робочих місцях як на виробництві, так і в офісах; ефективність системи вентиляції та кондиціонування робочої зони та її освітлення (природне та штучне); оцінка умов праці на робочих місцях, рівень їх шкідливості та небезпечності; рівень санітарних та побутових умов; засоби захисту; гігієна праці та промислова безпека; пожежна безпека; травмонебезпечний ризик на робочих місцях; система інформування та навчання працівників безпечним прийомам праці, правилам надання долікарської допомоги, інших профілактичних заходів щодо запобігання травмування працівників на роботі тощо.

За даними 2017 року на підприємстві із 779 працюючих працювали 649 жінок, що склало майже 90 % від загальної чисельності працівників.

За результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) встановлено дотримання вимог законодавства про охорону праці щодо роботи жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю. Зокрема на підприємстві створено 28 робочих місць для осіб з інвалідністю.

Службу охорони праці очолює начальник відділу з охорони праці Леонтюк Георгій Васильович. Він забезпечує функціонування кабінету з охорони праці, кутків з охорони праці, стежить за їх обладнанням, наявністю наочної інформації (плакати, буклети) з питань охорони праці.

В кабінеті з охорони праці з працівниками регулярно проводиться вступний інструктаж з охорони праці, наради, навчання з перевіркою знань з питань охорони праці тощо.

Працівників при прийнятті на роботу інформують про умови праці, про наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих факторів та про права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до колективного договору. Після цього працівники згідно з визначеним переліком посад і професій, проходять вступний, первинний інструктажі з питань охорони праці та стажування на робочому місці.

Виробничі підрозділи забезпечені на безоплатній основі відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці. Згідно штатного розпису для кожної професії, а також виду робіт розроблено інструкції з охорони праці, які переглядаються у визначені законодавством терміни. Всього на підприємстві розроблено та затверджено наказом ТДВ «Трембіта» 86 інструкції з охорони праці, із них 57 інструкцій на професії згідно затвердженого штатного розпису та 28 інструкцій з охорони праці при виконанні певних видів робіт. На роботи підвищеної небезпеки розроблено та затверджено 5 інструкцій з охорони праці. Всі інструкції з охорони праці в товаристві переглядаються через кожних 5 років чи 3 роки для видів робіт з підвищеною небезпекою.

Під керівництвом генерального директора та начальника відділу з охорони праці розроблено та впроваджено заходи щодо поліпшення умов праці, зокрема, вдосконалено технологічні процеси, модернізовано обладнання, доведено до рівня норми температурний режим у цехах.

Заходи з питань охорони праці відповідно до колективного договору виконуються в повному обсязі. На реалізацію профілактичних заходів з охорони праці щодо поліпшення стану промислової безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на підприємстві використовуються значні кошти, зокрема 248 тисяч гривень в 2017 році, що становить близько 0,5 % від фонду оплати праці за відповідний період. Завдяки цьому працівники забезпечуються якісним спецодягом, спецвзуттям, засобами гігієни тощо, безплатно та в повному обсязі. Створено належні санітарні та побутові умови: обладнано роздягальні, кімнати для відпочинку та харчування, функціонують кімнати особистої гігієни. Виробництво оснащено новітніми системами вентиляції та кондиціонування.

Відрегульовано організацію проведення за рахунок роботодавця попередніх (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів. Так в 2017 році витрачено близько 18 тисяч гривень на їх проведення для 31 працівника товариства, з них 21 – зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, зазначених в колективному договорі.

Посадові особи проходять навчання та перевірку знань з охорони праці у навчальних закладах та на підприємстві у встановленні законодавством терміни. Так за відповідний період четверо посадових осіб (генеральний директор, керівник служби охорони праці, головний енергетик та його заступник) пройшли навчання з перевіркою знань з питань охорони праці в регіональному навчальному центрі, а 60 посадових осіб товариства (майстри, технологи тощо) пройшли відповідне навчання з перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві.

За результатами висновку стану охорони праці, виданим експертно-технічним центром, 26.06.2018 року продовжено дію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 050.12.77 від 14.05.2012 року.

Технічне обладнання на підприємстві постійно модернізується та оновлюється. Періодично здійснюється контроль за належним утриманням будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, проводиться належний моніторинг їх технічного стану.

У відповідності до розроблених графіків, 16 працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, щорічно проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідних нормативно-правових актів з охорони праці згідно затвердженого по підприємству переліку. Перевірку знань здійснює атестована комісія з перевірки знань з питань охорони праці.

Згідно вимог колективного договору товариства, 21 працівникові за роботу в шкідливих чи небезпечних умовах праці надаються відповідні пільги та компенсації, зокрема, у формі додаткових оплачуваних відпусток. На підприємстві постійно здійснюється моніторинг рівня шкідливості чи небезпеки на основі щорічних лабораторних досліджень та комплексної оцінки робочих місць щодо сукупності різних факторів виробничого середовища та трудового процесу та ступеня ризику ушкодження здоров’я, складаються відповідні протоколи або акти відповідності тощо. За результатами проведеної роботи відділом служби охорони праці розробляються відповідні заходи щодо покращення умов праці та зниження рівня шкідливості чи небезпеки на робочих місцях.

Загальними зборами трудового колективу в товаристві створено комісію з охорони праці в кількості 4 осіб. Дана комісія, до складу якої входять також представники профспілок, періодично залучається до перевірки стану безпеки та умов праці, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям. Також здійснює контроль за виконанням вимог колективного договору, забезпечує захист прав та інтересів працівників та активно залучається до вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору найбільш болючих питань з охорони праці.

Відповідна робота та постійний контроль за станом охорони праці на різних рівнях згідно розподілу обов’язків дає відповідні результати. Так упродовж останнього півтора десятка років випадків виробничого травматизму та професійних захворювань на виробництві не зареєстровано. А це, в свою чергу, є висока оцінка ефективності функціонування системи управління охороною праці.


ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕМБІТА"

LIMITED LIABILITY COMPANY "TREMBITA"